Eurytmi i förskolan

I förskolan har barnen (fr.o.m ca tre års ålder) eurytmi 1 gång i veckan.
Vi rör oss tillsammans till ramsor, dikter och sånger och lever oss in i olika språkljud, rytmer och melodier -
ofta färgade av årsloppet och årshögtiderna.

Kroppsmedvetenhet och rumsmedvetenhet övas, liksom finmotorik, enklare koordination och social samverkan.
Genom ljudeurytmigesterna och arbetet med rytmerna får barnen en hjälp att utveckla den språkliga förmågan.
I det musikaliska används framförallt kvinten och den pentatoniska skalan, som ger en kvalitet och stämning som passar åldersgruppen.                      
Den gemensamma kretsen är den trygga formen som barnen vilar i, för att ibland ge sig iväg på äventyr fritt ut i rummet och sedan återvända
till den gemensamma tryggheten...

Lektionen är rytmiskt uppbyggd med en fast struktur, där innehållet växlar under året och där även utrymme ges för spontana överraskningar
och medskapande från barnen!

Maria Linden
(verksam på Martingården; Martinskolans förskolegrupper)