UTBILDNINGAR

Eurytmilärarutbildning

Vill du bli eurytmilärare? Läs här


Läkeeurytmist-utbildning i Norden

Vill du bli läkeeurytmist? Läs här


Eurytmihögskolan i Norge

Den norske Eurytmihøyskole http://www.eurytmi.no

TIDIGARE KURSER / UTBILDNINGAR


Eurytmi-vidareutbildning i Berlin

Bühne & Bewusstsein! 2016/2017
Künstlerisches Weiterbildungsprojekt der Compagnie Phoenix Berlin
mit Barbara Mraz und Mikko Jairi
Läs mer här


Master of Arts in Eurythmy

Detta är riktat till er som är intresserade av att göra en Masterutbildning i Sverige hösten 2016. Det finns nu en möjlighet attörlägga denna utbildning till Järna om minst 15 personer anmäler sitt intresse.


Coralee Schmandt-Fredrickson och Shaina Stoehr (läkeeurytmist) håller Master-utbildningen i samarbete med Alanus University.
Det är en deltidsutbildning som går över 2 år. (4 moduler á 5 dagar per år)
Utbildningen har tre inriktningar:
Master of Arts in Eurythmy / Eurythmy as a performing art
                                       / Eurythmy in education and as social art
                                       / Eurythmy Therapy

Den som inte har en Bachelor kan ta den integrerad i kursen.
Kursspråket är engelska. Kostnaden för 2 år är ca. 6500 engelska pund.
Med detta mail önskar vi undersöka om det finns ett tillräckligt stort intresse för detta initiativ. Om du vill börja sin MA-utbildning hösten 2016 i Järna, sänd gärna en intresseanmälning till:
annegrethekumlander@hotmail.com så får vi se om det blir tillräckligt med deltagare.

Med vänliga hälsningar från
Kerstin Brüggeman och Anne Grethe Kumlander


Utbildning/kurs i Tyskland

Young Eurythmy Performance
Se pdf här: